Start

Senaste Nytt


2019-09-06 Styrelsemöte 


2018-04-06 Vinnare av Presentkortet utsedd..  Läs mer >>

2018-04-06 Stort tack till alla som besökte oss .. Läs mer >>Svenska SIKO

För säkrare sportanläggningar

Svenska SIKO är en branschorganisation vars övergripande syfte är att förhindra att olyckor och tillbud

inträffar i svenska sportanläggningar. Detta syfte ska uppnås genom att Svenska SIKO:s medlemmar

genomför kvalitetssäkrade besiktningar och underhållsarbeten.

OM SVENSKA SIKO

Svenska SIKO:s övergripande syfte är att så långt det är möjligt förhindra att olyckor och tillbud inträffar i svenska sportanläggningar.

ARBETSMILJÖLAGEN

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

DOKUMENT

Vi har samlat nyttiga dokument som rör Svenska SIKO.

.