Arbetsmiljölagen

ARBETSMILJÖLAGEN

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

 

Klicka här för att ta del av arbetsmiljölagen i sin helhet >>