Olyckslogg

OLYCKSLOGG

Datum

Händelse

Orsak

Skador

Beslut

Januari 2016

Nätstolpe trillade ner

Stolpe ej fastsatt och välte.

Materiella

Utredning pågår.

September 2015

Goalbollsmål trillat ner

Trasig motor utan rullskring skenade. Extern fallsäkring utlöstes.

Materiella

Ny motor och övrigt skadat material repareras.

Januari 2012

Handbollsmål trillat ner

Broms i handvinsch släppte.

Materiella

Beslut är fattat tidigare.